Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Incursiuni în imaginar
 

 

INCURSIUNI ÎN IMAGINAR 9. PROXEMICA ÎN LITERATURĂ

Cuprins     Autori

 

 

Cuprins

 

Gabriela CHICIUDEAN, Cuvânt înainte/ 7

 

Spații hibride

Maria-Ana TUPAN, Interfaces of Hybrid Spaces in the Art and Fiction of the Present / 13 Citează documentul

Cosmin PORUMB-GHIURCO, A Touristic Approach of a Literary and Geographical Space: Transylvania / 29 Citează documentul

Cristina Matilda VĂNOAGĂ, Fotografia ca apropiere și distanțare la Andrei Codrescu (Photography as distance and nearness to Andrei Codrescu) / 46  Citează documentul

 

Din spațiul românesc

Alina BAKO, Reconstituirea spațiului geografic prin literatură în proza românească (Reshaping the Geographical Space through Romanian Prose Writings) / 63  Citează documentul

Aritina Raluca MICU, „Mahalaua decăzuților”- reconfigurarea spațiului literar în Diplomatul, tăbăcarul și actrița” (The Slum of the Decayed – Reconfiguring the Literary Space in Diplomatul, tăbăcarul și actrița”)/ 75  Citează documentul

Liliana DANCIU, Valențele proximității erotice: spiritualizare și repudiere a carnalului (Valences of Erotic Proximity: Spiritualisation and Repudiation of the Flesh)/ 87 Citează documentul

Ariana COVACI, Casa şi grădina în proza lui Sorin Titel (The Home and the Garden in the Sorin Titel’s Prose) / 98

     Citează documentul

Maria HOLHOŞ, Andra Gabriela HOLHOŞ, Variante ale inițierii în singurătate în jocul cunoașterii de sine și a realității prezente în proza paleriană (Versions of initiation in solitude through the game of self-knowledge and reality in Paler’s prose) / 108 Citează documentul

 

Spații ale constrîngerii

Sonia ELVIREANU, Les relations entre les personnages romanesques. L’écrivain et son traducteur par la proxémique de E. T. Hall (Relationships Established Between the Characters in the Novel. The Writer and His Translator through E. T. Hall’s Proxemics)/ 129 Citează documentul

Ovidiu IVANCU, A literary analysis: “Between the shades of gray” and “The book thief”/ 151 Citează documentul

Elena Teodora Mihaela SĂCĂREA (COLDEA),  Valențele proxemicii în romanul „Mănușile roșii” -  influența spațiului carceral asupra personajului principal (Valences of Proxemics in the Novel “Red Gloves” - The Influence of the Carceral Space Upon the Main Character) / 166 Citează documentul

 

Din perimetrul european

Gabriela CHICIUDEAN, Spațiul trăit ca determinant al relațiilor umane în romanul „Dervișul si moartea” de Meša Selimović (The Space Lived as a Determinant of Human Relationships in the Novel Death and the Dervish” by Meša Selomovic) / 168  Citează documentul

Corina MITRULESCU, Space and Characters: The Construction of Individual Experiences in D.H. Lawrence’s Lady Chatterley’s Lover / 197  Citează documentul

 

Basm, credințe populare și Știință-Ficțiune

Petru Adrian DANCIU, Spațiul de graniță și comportamentul magic în basmul popular românesc cu zmei răpitori de fecioare (The Space of the Border and the Magical Behavior in the Romanian Folk Tale with Dragons Stealing Virgins) / 209     
Citează documentul

Alexandra GRUIAN, Dincolo de hotare: reflectări ale spaţiului în conştiinţă (Beyond Boundaries: Reflection of the Space in the Consciousness) / 223  Citează documentul

Cristina Ileana ILEA (ROGOJINĂ), Antroponime şi nume de locuri sacre în basmul românesc (Anthroponyms and Denominations of Sacred Places in Romanian Folktales)/ 238  Citează documentul

Rodica Gabriela CHIRA, Alice’s Adventures and Proxemics – a Possible Approach / 249  Citează documentul

Mădălina-Elena POPESCU, Proxemica uman-robot în Planète sauvage (Human-Robot Proxemics in “Planète Sauvage”) / 268
Citează documentul

 

Varia

 

Nicoleta MÎRZA, Opera literară în perspectiva jungiană (The Work of Art in Jung’s Approach) / 279 Citează documentul

Maria MUREȘAN, Between the Imagined Community and the Postmodernist View of Collective Identity in Salman Rushdie’s “Shame”. A Literary Analysis / 289  Citează documentul