Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Incursiuni în imaginar
 

   Incursiuni în Imaginar 5. Imaginar și iluzie


Antropologia  modernă şi cercetările în domeniul imaginarului (iniţiate de Centrul de Cercetare a Imaginarului din Grenoble) au impus revalorizarea noţiunii de mit. Acesta din urmă nu mai poate fi definit astăzi ca o imagine simplificată şi iluzorie a realului, ca o minciună sau ca o eroare. Mitul apare, dimpotrivă, ca un marcator cultural ce ne permite să surprindem, în registru simbolic, contradicţiile, tensiunile sau utopiile societăţilor. Mitul este dependent de mecanica mentalului / a mentalităţilor purtînd prin urmare marca epocii. În acelaşi spirit, imaginarul nu se mai poate defini ca pur delir al imaginaţiei ci ca o formă de gîndire în care simbolul înlocuieşte conceptul. Dacă imaginarul nu este pură iluzie, cum se poate defini iluzia în raport cu imaginarul?

Să ne amintim că iluzia este creatoare de cunoaştere. Iluziile optice au permis definirea legilor ştiinţifice ale opticii. Iluzia poate deveni fecundă în planul gîndirii şi al creaţiei artistice şi intelectuale în general? Ce rol joacă iluzia în producţiile imaginarului ? Toate formele de iluzii creatoare vor putea fi aduse în discuţie pentru a răspunde la această întrebare : iluzii verbale sau senzoriale, confuzii şi metamorfoze diverse, jocuri asupra identităţilor, a formelor, a limbajelor.

 

ISBN: 978-973-1890-78-4


 

Deschide document

 

   Incursiuni în Imaginar 4. De la corpul imaginat la corpul reprezentat

Acest volum reuneşte lucrările de la Sesiunea Ştiinţifică Speculum din 2010, pe tema „De la corpul imaginat la corpul reprezentat". Reprezentările corpului omenesc diferă de la o epocă la alta, fie că e vorba de literatură, artă, religie sau ştiinţă, situăndu-se sub semnul tipului de cunoaştere, al succesiunii etapelor temporale. Analiza imaginii corpului, aşa cum apare ea în literatură, artă sau religie, ne conduce spre o definire a omului, a raportului ce se creează între exterior şi interior. Mai mult decăt atăt, în funcţie de condiţionările personale, în fiecare epocă, raportarea imaginarului corpului la literatură, artă, religie, ştiinţă va fi supusă unor nuanţe ce depind de particularităţile celui care scrie, pictează sau sculptează, construieşte, se roagă, inventează. Ce caută fiinţa umană prin modul în care îşi imaginează corpul? Un supliment, un instrument care s-o ajute să ducă în continuare fără piedici o viaţă comodă, să-şi îndeplinească dorinţele mai mult sau mai puţin primare ori un intermediar către lărgirea sferei personale şi ontologice? Sunt întrebări la care teoria imaginarului ne poate ajuta să găsim răspunsuri, întrebări la care autorii acestui volum au încercat să răspundă.

 

ISBN: 978-973-1890-78-4


 

Deschide document     Incursiuni în Imaginar 3. Imaginarul religios în literatură


Prezentul volum reuneşte lucrările prezentate în cadrul celei de a treia sesiuni ştiinţifice desfăşurate - în martie 2009 - în organizarea Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum". Aparent limitativă, tema propusă invitaţilor şi membrilor Centrului, Imaginarul religios în literatură, a facilitat în fapt deschiderea textelor către ceea ce aduce, în zilele noastre, abordarea unei problematici sub semnul teoriei imaginarului: interdisciplinaritatea. De aici apare necesitatea incursiunilor pe aliniamente solicitănd elasticitate disciplinară şi metodologică (convocări în ordinea istoriei religiilor, a teoriei mentalităţilor ori a tentativei hermeneutice), captănd în plasa comentariului „obiecte" venind din largi sfere uneori vag tangente literaturii (filosofie ori „texte de învăţătură"), dar şi de pe suprafeţe culturale diverse (de la cea japoneză sau spaniolă la cea ebraică sau romănească), neocolind - cănd se impunea - raportarea la ordinea teologică în conexiune argumentativă.

 

ISBN: 978-606-506-003-6


Deschide document    Incursiuni în Imaginar 2. Sub semnul cronotopului


Sunt reunite, între coperţile acestui volum, lucrările prezentate la cea de-a doua sesiune ştiinţifică desfăşurată, în martie 2008, sub egida Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum" din Alba Iulia. Opţiunea organizatorilor pentru aşezarea intervenţiilor participanţilor sub semnul cronotopului se justifică tocmai prin ceea ce a subliniat Philippe Walter (invitat de onoare, alături de Ştefan Borbely, la lucrările sesiunii): de-construcţia analitică - îndeosebi cănd aceasta este efectuată pe planşa imaginarului - nu poate ocoli realitatea vectorului timp/spaţiu, indiferent de gradul său de vizibilitate. Chiar daca Bahtin avusese în vedere doar un anumit segment al literaturii (şi mai ales proza) şi chiar dacă (sau cu atăt mai mult...) poezia necesită un unghi de abordare sensibil nuanţat, utilitatea instrumentului ridicat pe ideea în cauză rămăne evidentă. Lucru, de altfel, probat de-a lungul timpului.

 

ISBN: 978-606-506-003-6

 

Deschide document

     Incursiuni în Imaginar 1. Comentarii și interpretări


Volumul de faţă reuneşte prezentările din cadrul primei sesiuni ştiinţifice organizate de Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum", din cadul Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia. Sesiunea ştiinţifică a avut loc în martie 2007. Volumul se deschide cu o lucrare asupra conceptului de anarhetip, semnată de Corin Braga, directorul Centrului de Cercetare a Imaginarului „Phantasma" din Cluj Napoca. O largă sferă de cercetare a imaginarului literar a fost abordată de participanţii la sesiune, pentru unii dintre aceştia, volumul de faţă însemnănd emoţia primei pagini tipărite.

 


ISBN: 978-973-8262-82-9

 

 

Deschide document