Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Incursiuni în imaginar
 

    

Incursiuni în imaginar 7. Mit, muzică, ritual. Abordări din perspectiva literaturii comparate

Asocierea dintre mit, ritual şi muzică permite o mai bună înţelegere a mesajului pe care mitul trebuie să-l transmită unei comunităţi. Ritmul muzicii reuşeşte adesea să creeze o atmosferă capabilă să-i ajute pe participanţi să trăiască ritualul respectiv. Pe de altă parte, dacă ritualul ar fi „pus în scenă", ar fi nevoie mai întâi să se invite un povestitor care să explice conţinutul mitului în faţa auditoriului astfel încât, după aceea, prin dezvoltarea ritualului însoţit de muzică, auditoriul să fie atras în comunicarea mitică. Acest proces ne permite să observăm asemănările şi deosebirile din cadrul comunităţilor.
Abordarea face apel la interdisciplinaritate, la pluridisciplinaritate, iar lucrările se pot axa pe domenii precum folclorul, muzica tradiţională sau clasică, literatura, ştiinţa-ficţiune, filosofia, religia, antropologia, istoria, studiile sociale etc.

 

Coordonator: Gabriela Chiciudean

Colectivul de redacție: Gabriela Chiciudean, Rodica Gabriela Chira, Roxana Airini

 
 
        Cuprins   Despre autori

 

Cuprins:


Rodica Gabriela CHIRA, Cuvânt înainte/ 7
 
Mit, muzică , ritual. Abordări din perspectivaliteraturii comparate
 
 
Alina BAKO: Muzicalitate narativă în romanul românesc/ 11  
Citeaza documentul  

 

Cristina Raluca BARNA: Recreating Fairytale Context Through  The Imaginary/ 31   Citeaza documentul 

 

Gabriela CHICIUDEAN: Mitul Electrei în reprezentări  scenice /41    Citeaza documentul

 

Petru Adrian DANCIU: Mitul enohian al îngerilor răi în viziunile  lui Herma / 67  Citeaza documentul

 

Sonia ELVIREANU: Mitul lui Orfeu în lirica lui Marian  Drăghici/ 81   Citeaza documentul

 

Liliana FLORIA (DANCIU): Între cântec și descântec.  Construcțiile magicului poetic. În curte la Dionis, de Mircea  Eliade/ 115     Citeaza documentul 

 

Alexandra GRUIAN:  Furtul merelor de aur – de la Idun la  Sfânta Duminică/ 137   Citeaza documentul

 

Aritina Raluca IANCU (MICU-OȚELEA): Simion Liftnicul –  Nevoia unui Centru/ 151   Citeaza documentul 

 

Ovidiu IVANCU: Mit, utopie, modernitate/ 169  Citeaza documentul

 

Silviu MIHĂILĂ: Universuri (diz)armonice la Mihai Eminescu.  Viziuni exegetice comparatiste/ 179  Citeaza documentul 

 

Ioana Maria PAȘCA: Modalități de reprezentare a femininului la  Mariana Bojan/ 193  Citeaza documentul