Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Incursiuni în imaginar
 

 

COLEGIUL DE REDACŢIE:

 

 

Gabriela CHICIUDEAN (Redactor-șef)

Maria MUREȘAN (Redactor-şef adjunct)

Alina BAKO (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu), Lucian Vasile BÂGIU (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia), Corina BOZEDEAN (Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, Târgu-Mureș, România), Aritina IANCU (Liceul Teoretic „Brassai Samuel”, Cluj-Napoca, CCI Speculum), Silviu MIHĂILĂ (Academia de Studii Economice din București), Gabriel BĂRBULEȚ (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) Cristina Matilda VĂNOAGĂ (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) (Redactori)

 

Diana AVRAM (Secretar de redacţie)

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

 

 

Prof. Philippe WALTER (Universitatea Stendhal, Grenoble III, Franța)

Prof. Corin BRAGA (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România)

Prof. Sibusiso H. MADONDO (Universitatea din Africa de Sud)

Prof. Madeea AXINCIUC (Universitatea din București, România)

Prof. Maria-Ana TUPAN (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România)

Prof. Anna CAIOZZO (Université d’Orléans, France)

Dr. Rodica Gabriela CHIRA (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România)

Dr. Luminița CHIOREAN (Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade, Târgu-Mureș, România)

Dr. Petru Ștefan IONESCU (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România)

Dr. Dana RADLER (Bucharest University of Economic Studies, România)

Dr. Oana Andreea SÂMBRIAN (Institutul de Cercetări Socio-Umane, Craiova, România)

Dr. Dana Sala ( Universitatea din Oadea, România)

Dr. Silviu Mihăilă (Bucharest University of Economic Studies, România)

Dr. Delia Maria Radu (Universitatea din Oadea, România)