Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Incursiuni în imaginar
 

 

Limba de prezentare și de publicare a articolelor este română, engleză, franceză etc. Autorii care nu sunt vorbitori nativi ai limbilor în care își redactează articolele trebuie să aibă manuscrisele lecturate de către un vorbitor nativ, înainte de a fi trimise. Autorii sunt obligați să prezinte rezumatele atât în ​​limba engleză, cât și în limba lor maternă. La fel și titlul, cuvintele cheie și toate referințele bibliografice să fie furnizate în limba engleză și limba de redactare, dacă e alta decît limba engleză.

Fiecare prezentare trebuie însoțită de o scurtă notă biografică asupra autorului (autorilor, în limba ebgleză și limba în care se redactează articolul.

 

Articolele vor fi supuse unei revizuiri riguroase, în mod independent şi fără cunoaşterea autorilor articolului, de către cel puțin doi dintre referenţii științifici, specialiști în domeniu.

Colaboratorii sunt responsabili pentru obținerea permisiunii de a reproduce orice material pentru care nu dețin drepturi de autor, pentru a fi utilizat atât în ​​presa scrisă, cât și în cea electronică.

După publicare, autorii vor primi un fișier PDF cu contribuția lor și o copie a numărului de revistă.

 

 

Cerințe de redactare:      română      engleză     franceză