Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Incursiuni în imaginar
 

Colaboratorii sunt responsabili pentru obținerea permisiunii de a reproduce orice material pentru care nu dețin drepturi de autor, pentru a fi utilizat atât în ​​presa scrisă, cât și în cea electronică.

Jurnalul Incursiuni în imaginar promovează o politică de non-plagiat și se așteaptă ca toți contribuabili să înțeleagă și să respecte regulile internaționale ale conduitei academice și integrității. Toți autori ale căror lucrări au fost acceptate pentru publicare vor trebui să semneze o declarație de antiplagiat, declarând că au citit și au înțeles regulite revistei privind plagiatul, declarând astfel că lucrarea prezentată este rezultatul propriei lor cercetării și că, în toate cazurile, este recunoscută prin citate și alte referințe munca altor persoane (publicate în cărți, articole, eseuri, dizertații etc. și pe Internet), iar citatele și parafrazările sunt clar indicate, în conformitate cu cerințele de redactare puse la dispoziție de revista Incursiuni în Imaginar.

De asemenea, Autorii trebuie să precizeze că nu au fost folosit alt material decât cel menționat în bibliografie și că lucrarea lor scrisă nu a fost publicată anterior sau nu a fost încă publicată în alt jurnal (tipărit sau în format electronic).

După publicare, autorii vor primi un fișier PDF cu contribuția lor și o copie a numărului de revistă.

Autorii lucrărilor acceptate sunt rugați să completeze și să semneze formularul atașat.

 

Copyright agreement form


Trimiteți o copie scanată la următoarea adresă: gabrielachiciudean@gmail.com