Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Incursiuni în imaginar
 

Incursiuni în Imaginar 6. Mit, basm legendă - mutaţiile nucleelor narative

Se consideră, în mod curent, că basmul şi, într-o oarecare măsură, legenda pot fi aduse în relaţie cu un cîmp mitic, avînd cu acesta, de regulă, aceeaşi identitate geografică (privită ca parte a unei mai întinse specificităţi). În spaţiul mult mai amplu al literaturii „generale”, însă, determinismul oarecum rigid pe care îl conţine situaţia de mai sus lasă loc unei fluidităţi care înlătură poziţionări mecanice de ordinul unei continuităţi de spaţiu şi timp, oferind textului posibilitatea deschiderii orizontului său către noi sensuri şi semnificaţii, de data aceasta racordate la actualitate. În acest sens, ne stau la îndemînă nu puţine exemple din spaţiul întregii literaturii universale (exemplu „clasic”: Ulise de James Joyce), investigate în repetate rînduri îndeosebi sub aspectul continuităţii (evident, printr-o a doua ficţionalizare) unor situaţii, motive, personaje, simboluri etc.

Dacă nu pierdem din vedere că, întotdeauna, cîmpul mitic originar, ca şi cel „re-creat” nu sînt niciodată străine de o precizabilă marcă a istoriei; că, uneori, o mitologie nouă (cazul creştinismului în faza de început a convertirii populaţiilor) a preluat elemente ale unei mitologii anterioare; că, în toate cazurile, un anumit tip de mentalitate a generat un atare cîmp sau a fost modelat de un altul; că textura mitică este relevantă şi în specifice determinări etnologice; că, sub zodia imaginarului (şi nu numai), textualizarea mitului înseamnă şi literatură; că aici sesizăm nu puţine modulaţii de natura psihologiei sociale, a arhetipologiei, a sociologiei ş.a.m.d., atunci realizăm uşor că ne aflăm în faţa unei realităţi care necesită instrumentarul pluri- şi interdisciplinarităţii ori, specializat, pe cel al intertextualităţii. Cu aceste precizări, punem sesiunea noastră de comunicări mai ales sub semnul naratologiei. Şi ni se pare că nu greşim dacă, prin investigaţia paralelă sau „suprapusă” a unor texte mai vechi şi mai noi, vom căuta relaţia dintre ele în zona unor nuclee naratologice, dezvoltate, însă, diferit, sesizînd astfel şi ceea ce este doar aparent un paradox: autonomia şi originalitatea nu sînt suprimate în prezenţa respectivei migraţii a nucleelor. E un motiv în plus să considerăm oferta noastră ca fiind extrem de generoasă.

 

Coordonator: Gabriela Chiciudean

Colectivul de redacție: Gabriela Chiciudean, Rodica Gabriela Chira, Roxana Airini

 

       Despre autori    Cuprins

 

CUPRINS:

 

Gabriela CHICIUDEAN, Prefață/ 7
 
Mit, basm, legendă. Mutații ale nucleelor narative
 

Maria-Ana TUPAN: Ipostaze orfice la antipozii Europei/ 11  Citeaza documentul    

 

 

Elena-Claudia ANCA:  Magazinul magic de jucării – o interpretare feministă a miturilor/ 25   Citeaza documentul    

 

Mihaela BAL: Transformări ale basmului fantastic/ 35   Citeaza documentul    

 

Gabriela CHICIUDEAN: Eroi mitici pe scena contemporaneității/43   Citeaza documentul  

 

Ariana COVACI: Sorin Titel. Repere ale geografiei imaginarului sau  dialectica cercului/ 65   Citeaza documentul 

 

Petru Adrian DANCIU: De la 2 Enoh la Apocalipsă. Doi autori, un  singur roman/ 73   Citeaza documentul 

 

Sonia ELVIREANU:   Rescrierea   mitului   homeric   la   Milan  Kundera/ 95   Citeaza documentul 

 

Liliana FLORIA (DANCIU):  Mit, rit și simbol în Travesti-ul  postmodernist cărtărescian/ 105   Citeaza documentul 

 

Mihai-Alin GHERMAN: Demythiser le folklore dans les nouvelles  de Ioan Slavici/ 121  Citeaza documentul 

 

Alexandra GRUIAN:  Basmul popular – între cunoaşterea  epistemologică şi ceagnoseologică/ 129  Citeaza documentul

 

Aritina Raluca IANCU (MICU-OȚELEA): Amantul colivăresei –  rătăcirea într-o lume desacralizată/ 137 Citeaza documentul

 

Emilia IVANCU, Tomasz KLIMKOWSKI: From Jericho to Argeș, Deva, Dynas Emrys, and Surami: The Myth of Construction  Between Curse and Sacrifice/ 151    Citeaza documentul

 

Cristian LUNEL: Structuri arhetipale şi mitice în drama Meşterul Manole de Lucian Blaga/ 175    Citeaza documentul 

 

Georgeta ORIAN: Relaţia tată-fiu în textul dramatic Ivanca de  Lucian Blaga/ 185   Citeaza documentul

 

Mariana-Simona VÎRTAN (PLEȘA):  Octavian Paler – de ce  lumea modernă nu mai poate crea mituri?/ 207 

            Citeaza documentul  
 
Studii de caz

 

Alexandru GRUIAN: Imaginea islamului în presa românească.  Studiu de caz: atentatele asupra ziarului  „Charlie Hebdo”/ 219   Citeaza documentu

 

Dorin PETRESC: Mitistorie si manipulare în presa românească  din timpul primului război mondial. Studiu de caz: revista  „Războiul popoarelor” (1914-1915)/ 239 Citeaza documentul

 

Cronici
 
Rodica Gabriela CHIRA: Patrick Pajon et Marie-Agnès Cathiard  (éds.), Les imaginaires du cerveau, Coll. „Transversales  Philosophiques” EME Editions, 2015/ 259

 

Corina BOZEDEAN: Cristian Stamatoiu, Etimologii populare  „francoafone” în dramaturgia românească / Des fausses étymologies  « franco-aphones» dans la dramaturgie roumaine/265