Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Incursiuni în imaginar
 

 

 

 

INCURSIUNI ÎN IMAGINAR 13

Redactor responsabil de număr: Gabriela Chiciudean, Cristina Matilda Vănoagă

 

Despre autori

 

CUPRINS:

 

Sibusiso Hyacinth MADONDO, Cuvînt înainte / 11

       

Creaturi imaginare aeriene

Anna CAIOZZO, HIBRIZI ÎNARIPAȚI AI LUMILOR ISLAMIZATE MEDIEVALE/ WINGED HYBRIDS OF THE ISLAMIZED MEDIEVAL WORLDS / 15 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26867551200

Citează documentul

 

Creaturi imaginare acvatice

Maria-Ana TUPAN, ALCHEMY AND MERMAIDS IN CONTEMPORARY POLAND: THE LURE” / 41

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55375717500

Citează documentul

 

Corina MITRULESCU, MONSTROUS WOMEN: FEMINIST PERSPECTIVES ON VASILE VOICULESCU’S AMPHIBIOUS CREATURES / 49

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=570946fa180977d322e19872c9119c2f&sot=al&sdt=al&sl=46&s=AUTHLASTNAME%28MITRULESCU%29+AND+AUTHFIRST%28corina%29&st1=MITRULESCU&st2=corina&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false¤tPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=fcaa00123280beab622f80cc91e69180

Citează documentul

 

      Creaturi imaginare terestre

Niculae Liviu GHERAN, A BRIEF OVERVIEW OF IMAGINARY AND MYTHICAL CREATURES OF SOUTHEAST ASIA AND THEIR SYMBOLIC SIGNIFICANCE / 65

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221791421

Citează documentul

 

Petru Adrian DANCIU, ȚAPUL – PROIECȚIE A DOUĂ FAȚETE ALE ARHETIPULUI RĂULUI: AZAZEL ȘI SATAN/ THE GOAT – MANIFEST PROJECTION OF TWO FACETS OF THE ARCHETYPE OF EVIL: AZAZEL AND SATAN / 97

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=991b80a482601310e5daccfda300cafb&sot=al&sdt=al&sl=48&s=AUTHLASTNAME%28DANCIU%29+AND+AUTHFIRST%28Petru+Adrian%29&st1=DANCIU&st2=Petru+Adrian&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false¤tPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=0e9b0999be0c17d76197db5b1b748499

Citează documentul

 

Dana RADLER, GARY AND BURU AS A DOUBLE ALTER EGO IN THE DANCE OF THE BEAR” BY ION D. SÎRBU / 121

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204962916

Citează documentul

 

Liliana DANCIU, META-MORFUL – CONSTRUCT AL IMAGINARULUI FANTASTIC ELIADESC/ THE META-MORPHUS – CONSTRUCT OF THE FANTASTIC ELIADESCIAN IMAGINARY / 140 

Citează documentul

 

Alina BAKO, FUNCȚIILE NARATIVE ALE SOLOMONARULUI ÎN PROZA LUI VASILE VOICULESCU ȘI CEA A LUI MIHAIL SADOVEANU/ THE NARRATIVE FUNCTIONS OF THE WIZARD IN VASILE VOICULESCU’S AND MIHAIL SADOVEANU’S FICTION / 167

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36542093600

Citează documentul

 

Maria HOLHOȘ, Andra Gabriela HOLHOȘ, CREATURI FANTASTICE ȘI DIFICULTĂȚILE TRECERII UNUI PRAG ÎN BASMELE ROMÂNEȘTI/ SUPERNATURAL CREATURES AND HARDSHIPS IN SURPASSING A THRESHOLD IN ROMANIAN FAIRY TALES / 181

Citează documentul

 

 Cristina-Ileana ILEA (ROGOJINĂ), CREATURI TERESTRE ȘI AERIENE ALE BASMULUI FANTASTIC ROMÂNESC: CALUL, BOUL ȘI PASĂREA/ TERRESTRIAL AND AERIAL CREATURES IN ROMANIAN FANTASTIC FOLKTALES: THE HORSE, THE BULL AND THE BIRD / 203

Citează documentul

 

Gabriela CHICIUDEAN, PUIU AND URSU, TWO SYMBOLIC CHARACTERS IN LIVIU REBREANU"S NOVEL, CIULEANDRA” / 218

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217030080

Citează documentul

 

Ramona MOLDOVAN TRIF, SIMBOLUL ȘARPELUI ÎN „CIULEANDRA”/ THE SNAKE SYMBOL IN THE NOVEL CIULEANDRA” / 228

Citează documentul

 

Cristina Matilda VĂNOAGĂ, DIAVOLUL ȘI ÎNGERII ÎN ROMANELE LUI ANDREI CODRESCU/ THE DEVIL AND THE ANGELS IN ANDREI CODRESCU’S NOVELS / 241

Citează documentul

 

     Varia

COUNTERFACTUAL HISTORY IN ROMANIAN FICTION: OVIDIU PECICAN, „LUMEA CARE N-A FOST. O ODISEE ÎN SCRISORI ȘI DOCUMENTE MOLDOVENEȘTI DIN PRIMA PARTE A SECOLULUI AL XVII-LEA” / 255

Citează documentul

 

Ana-Blanca CIOCOI-POP, MALADIES OF LIFE, MALADIES IN FICTION. A READING OF JEFFREY EUGENIDES’ “COMPLAINERS” / 271

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211601376

Citează documentul

LAWRENCE DURRELL, JUSTINE” / 284

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=33667451800

Citează documentul

 

Alexandra COSTEA (PASCU), DIDACTIC DIMENSIONS IN ROMANIAN FOLK AND FAIRY TALES / 293

Citează documentul

 

Corina BOZEDEAN, NOUVELLES FIGURATIONS DU MOI/ NEW REPESENTATIONS OF THE SELF /  301

Citează documentul