Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Incursiuni în imaginar
 

    

Incursiuni în imaginar 8. Imaginar, identitate şi alteritate în literatură

Imaginar, identitate şi alteritate este o temă ce înglobează o multitudine de posibile subteme şi tipuri de abordări din cele mai versatile, de la cele literare până la cele legate de istoria culturală şi a imaginarului, cu incursiuni credibile şi în lumea artei sau a filosofiei. Acest aspect se datorează faptului că identitate şi alteritate sunt două dintre conceptele prin care ne definim propria natură (autocaracterizare), respectiv îi percepem pe ceilalţi, două moduri de definire a ego-ului care în era globalizării dobândesc o importanţă covârşitoare. Felul în care ne integrăm în TOT, la care se adaugă aproprierea diversităţii şi complexităţii celuilalt, fără de care se poate ajunge la respingere, intoleranţă şi violenţă, este esenţial pentru o mai bună cunoaştere şi acceptare.

 

Redactor responsabil de număr: Gabriela Chiciudean
Colectivul de redacție: Oana Andreea Sâmbrin, Rodica Gabriela Chira, Roxana Airini
 
 

Cuprins    Despre autori
 

CUPRINS:


Oana Andreea SÂMBRIAN, Cuvânt înainte/ 7
 

Imaginar, identitate și alteritate în literatură
 

Alina BAKO: Imagini ale alterității în proza feminină contemporană/ 11     

          Citaza documentul

 

Gabriela BOANGIU: Povestirea vieții – identitate și alteritate pe parcursul Războiului civil elen din 1946-1949/ 23 Citaza documentul        

 

Liliana DANCIU: Stazele eului in atingerea idealului alterității la Mircea Eliade/ 53  

          Citaza documentul

 

Petru Adrian DANCIU: Zmeul și alteritatea/ 83   Citaza documentul 

 

Javier DOMINGO: Representativos de la contemporaneidad: Juan Luis Panero y Leopoldo María Panero/ 99 Citaza documentul 

 

Sonia ELVIREANU: Identităţi hibride în romanele lui Dumitru Ţepeneag/ 123   

          Citaza documentul 

 

Maria HOLHOŞ, Andra Gabriela HOLHOŞ: Variante ale inițierii în singurătate în jocul cunoașterii de sine și a realității prezente în proza paleriană/ 149    Citaza documentul

 

Aritina Raluca IANCU (MICU-OȚELEA): Alteritate și identitate în spațiul mahalalei literare/171  Citaza documentul 

 

Silviu MIHĂILĂ: Zoe Dumitrescu-Bușulenga și relațiile identitare ale imaginarului religios în opera lui Mihai Eminescu/ 211  Citaza documentul  

 

Andreea PETRACHE: Alterity in Identity/ 233     Citaza documentul