Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Incursiuni în imaginar
 

 

 

INCURSIUNI ÎN IMAGINAR

12

 

Redactori responsabili de număr: Gabriela Chiciudean, Corina Bozedean

 

Despre autori

 D


 

Cuprins

 

Notă asupra ediției /8


 

Lecturi sub vremuri

Rodica Gabriela CHIRA, Matei Vișniec – „Omul din care a fost extras răul”, o fabulă filosofică

         într-o ficțiune jurnalistică (Matei Visniec – “The evil-free man”, a philosophical fable in a journalistic fiction) /13Citează documentul


 

Maria-Ana TUPAN, The Otherness of the Sexed, Raced, and Classed Body in Mircea Eliade /33  Citează documentul

 

Niculae Liviu GHERAN, Nature Vs. Reason – Heterotopias and the Dichotomy of Masculine and Feminine Symbolic Geography in Negative Utopias /46  Citează documentul

 

Alina BAKO, Literatura despre pandemie. Repere românești (Literature about the pandemic. Romanian points of reference) /63  Citează documentul

 

 

Folclor, simbol și literatură

Sibusiso Hyacinth MADONDO, “Old Devil Moon”: time, memory and oblivion in the narratives of catabasis and Abduction /75

 

Citează documentulPetru Adrian DANCIU, Ce este demonologia? O altfel de viziune asupra științei demonologice

        (What is demnology? A different view on demonological science) /93  Citează documentul

 

Iuliana VORONEANU (PĂUNESCU), Femeia ca obiect emic in Povestirile lui Vasile Voiculescu

        (Woman as an Emic Object in Vasile Voiculescu"s Stories) /110  Citează documentul

 

Alexandra GRUIAN, The Ascension into the Real World: Prâslea the Brave and the Golden Apples (Petre Ispirescu) /123

 

Citează documentul


 

 

Literatura și geografia

Cosmin-Gabriel PORUMB-GHIURCO, Imaginea literară și turistică a Transilvaniei ca spațiu

        geografico-istoric și destinație de călătorie (The literary and tourist image of Transylvania

        as a geographical-historical space and a travel destination) /139 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192978468

Citează documentul

 

 Literatură reflexivă

Liliana DANCIU, Despre frumos, fantasme erotice și complexe în „Elogiu mamei vitrege”, de Mario Vargas Llosa (About beauty, erotic phantasms and complexes in “Eulogy to the stepmother” by Mario Vargas Llosa /157

 

Citează documentul


 

Maria HOLHOȘ, Andra Gabriela HOLHOȘ, Guzel Iahina, „Copiii de pe Volga” - „Dus-întors”, rute ale personajului în spațiul literar (Guzel Iahina’s “My Children” – The Back and Forth Voyage of the Character in the Literary Space) /181

 

Citează documentul

 


Sonia ELVIREANU, Lirica lui Adrian Alui Gheorghe (About the lyrics of Adrian Alui Gheorghe) /205  Citează documentul

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=0677a6830191def5854b864ca3c87a16&sot=al&sdt=al&sl=44&s=AUTHLASTNAME%28elvireanu%29+AND+AUTHFIRST%28sonia%29&st1=elvireanu&st2=sonia&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false¤tPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=fdc49a942b6bd274e11c828685fe024c

 

Lucian Vasile BÂGIU, Yukio Mishima, Tumultul valurilor (Yukio Mishima, “The Sound of Waves”) /223  Citează documentul

 

Varia

Liliana DANCIU, Summa imaginaries Romaniae /241  Citează documentul


Gabriela CHICIUDEAN, Mineralul și drumul spre propriul sine (The mineral and the path to the inner self) /252

 

Citează documentul


 

Corina BOZEDEAN, Regards critiques sur l’évanescence du corps (Critical views on the body"s evanescence) /257

 

Citează documentul