Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Incursiuni în imaginar
 

 

 

 

INCURSIUNI ÎN IMAGINAR 14

Redactori responsabili de număr: Gabriela Chiciudean, Maria Mureșan, Lucian Vasile Bâgiu

        

 

Despre autori

         Lista  Recenzori pentru acest număr

CUPRINS:

 

Rodica Gabriela CHIRA, Cuvînt înainte / 13

         


Realitate și ficțiune

 

Maria-Ana TUPAN, EITHER/ OR, AND BEYOND / 19  Citează documentul

 

Felix NICOLAU, ABSURD, IRONIE, INTERTEXTUALITATE, PROFEȚII ȘI JUSTIFICĂRI


PREISTORICE ÎN PROZA LUI ȘTEFAN BĂNULESCU [ABSURD, IRONY,


INTERTEXTUALITY, PROFECIES AND HISTORICAL JUSTIFICATIONS IN ȘTEFAN


BĂNULESCU´S PROSE] / 33  Citează documentul

 

Bianca-Maria BUCUR (TINCU), A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN


- AN INQUIRY INTO THE CHARACTER’S EVOLUTION / 53 


Citează documentul

 

Aritina MICU, ALTERITATEA FICȚIONALIZATĂ - IDEALIZAREA UNEI FANTASME,


„CHIRA CHIRALINA” DE PANAÏT ISTRATI [FICTIONALIZED OTHERNESS -


IDEALIZATION OF A FANTASY,PANAÏT ISTRATI’S CHIRA CHIRALINA”] / 71 


Citează documentul


Iuliana PĂUNESCU, INTROSPECȚIE EXPERIMENTALĂ ȘI PSIHOLOGIE CULTURALĂ


ÎN „IUBIRE MAGICĂ” [EXPERIMENTAL INTROSPECTION AND CULTURAL PSYCHOLOGY


IN MAGICAL LOVE”] / 89  Citează documentul

 

Ana-Blanca CIOCOI-POP, INNER AND OUTER SPACES AND THE CREATION OF


IDENTITY IN VIRGINIA WOOLF’S JACOB’S ROOM”, MRS. DALLOWAY” AND


THE YEARS” / 105  Citează documentul

 Real și imaginar în basmele românești

 

Cristina-Ileana ILEA (ROGOJINĂ), NUME REALE ȘI NUME IMAGINARE DIN


BASMUL ROMÂNESC. CONSIDERAȚII ASUPRA NUMELOR PROVENITE DIN SFERA


APELATIVELOR VEGETALE [REAL AND IMAGINARY NAMES IN ROMANIAN FAIRY


TALES. ON NAMES ORIGINATING FROM PLANT APPELLATION] / 133 


Citează documentul

 


Literatură și feminism

 

Aritina MICU, MULTIPLE IMAGINI ALE FEMINITĂȚII, POVESTIRILE EVEI LUNA”

 

DE ISABEL ALLENDE [MULTIPLE IMAGES OF FEMININITY, THE STORIES OF

 

EVA LUNA” BY ISABEL ALLENDE] / 157  Citează documentul

 


Literatura traumatică

 

Rebeca-Rahela MARCHEDON, DETERMINĂRILE EXTERIOARE ȘI INFLUENȚELE

 

MODURILOR PSIHOGENE ÎN LITERATURA TRAUMATICĂ (KENZABURŌ ŌE,

 

IOANA NICOLAIE) [EXTERNAL DETERMINATIONS AND INFLUENCES OF

 

PSYCHOGENIC MODES IN THE TRAUMA LITERATURE (KENZABURŌ ŌE,

 

IOANA NICOLAIE)] / 177  Citează documentul

 

 

Maria HOLHOȘ, Andra Gabriela HOLHOȘ, DILEME ALE DISPERĂRII ÎN ROMANUL

 

TRENUL SPRE SAMARKAND, DE GUZEL IAHINA [DILEMMAS OF DESPAIR IN

 

GUZEL IAHINA’S NOVEL TRAIN TO SAMARKAND”] / 195  Citează documentul

 

Alexandru FOITOȘ, TRAUMA RĂZBOIULUI ȘI CRIZA REPREZENTĂRII UMANULUI


ÎN AVANGARDA LITERARĂ ȘI ARTISTICĂ: URMUZ ȘI MAX ERNST [WAR TRAUMA AND

 

THE CRISIS OF HUMAN REPRESENTATION IN LITERARY AND ART AVANT-GARDE:


URMUZ AND MAX ERNST] / 219  Citează documentul

 


 

Geocritică și literatură

 

Alina BAKO, CE ESTE GEOCRITICA. ÎNCERCARE DE TIPOLOGIE NARATIVĂ

 

ROMÂNEASCĂ [WHAT IS GEOCRITIC? AN ESSAY ON ROMANIAN NARRATIVE

 

TYPOLOGY] / 239  Citează documentul

 


Varia

RELATED CONCEPTS: CULTURAL MATERIALISM,

 

NEW HISTORICISM, CULTURAL STUDIES / 273  Citează documentul

 

Lucian Vasile BÂGIU, FAȚETE ALE UNOR NAUFRAGII: APĂ [FACETS

 

OF SOME WRECKS: WATER] / 293  Citează documentul

 

Alexandra COSTEA (PASCU), ION POP RETEGANUL – ISTORIC LITERAR


[ION POP RETEGANUL AS LITERARY HISTORIAN] / 311  Citează documentul

 Cronici

 

Gabriela CHICIUDEAN, TEORETICIENI ȘI PRACTICIENI LA PHANTASMA

 

[THEORISTS AND PRACTITIONERS AT PHANTASMA] / 327  Citează documentul

 

Cristina Matilda VĂNOAGĂ, PANAÏT ISTRATI. LITERATURE AND SOCIETY / 333 

 

Citează documentul