Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Incursions into the imaginary
 

 

 

INCURSIUNI ÎN IMAGINAR/ INCURSIONS INTO THE IMAGINARY

12


Travelling in the Literary Imaginary

 

 

Redactori responsabili de număr: Gabriela Chiciudean, Corina Bozedean

 

CONTRIBUTORS

 D


 

Cuprins


 

Notă asupra ediției /8


 

Lecturi sub vremuri


Rodica Gabriela CHIRA, Matei Vișniec – „Omul din care a fost extras răul”, o fabulă

 

filosofică într-o ficțiune jurnalistică (Matei Visniec – “The evil-free man”, a

 

philosophical fable in a journalistic fiction) /13  Cite this item


https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=8f9ce2936b2c29b5da7568c34f1db1e0&sot=al&sdt=al&sl=58&s=AUTHLASTNAME%28EQUALS%28chira%29%29+AND+AUTHFIRST%28Rodica+Gabriela%29&st1=chira&st2=Rodica+Gabriela&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=true&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=77a8fe299150659c0079520a69e35123 

Maria-Ana TUPAN, The Otherness of the Sexed, Raced, and Classed Body in Mircea

 

Eliade /33   Cite this item

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55375717500

 

Niculae Liviu GHERAN, Nature Vs. Reason – Heterotopias and the Dichotomy of

 

Masculine and Feminine Symbolic Geography in Negative Utopias /46  Cite this item

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192978468

 

Alina BAKO, Literatura despre pandemie. Repere românești (Literature about

 

the pandemic. Romanian points of reference) /63  Cite this item


https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36542093600

 


 

Folclor, simbol și literatură


Sibusiso Hyacinth MADONDO, “Old Devil Moon”: time, memory and oblivion in the

 

narratives of catabasis and Abduction /75  Cite this itemPetru Adrian DANCIU, Ce este demonologia? O altfel de viziune asupra științei

 

demonologice (What is demnology? A different view on demonological science) /93 

 

 

Cite this item

  https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=991b80a482601310e5daccfda300cafb&sot=al&sdt=al&sl=48&s=AUTHLASTNAME%28DANCIU%29+AND+AUTHFIRST%28Petru+Adrian%29&st1=DANCIU&st2=Petru+Adrian&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false¤tPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=0e9b0999be0c17d76197db5b1b748499


Iuliana VORONEANU (PĂUNESCU), Femeia ca obiect emic in Povestirile lui Vasile

 

Voiculescu (Woman as an Emic Object in Vasile Voiculescu"s Stories) /110 

 

 

Cite this item

 

Alexandra GRUIAN, The Ascension into the Real World: Prâslea the Brave and

 

the Golden Apples (Petre Ispirescu) /123  Cite this item


 

 

 

Literatura și geografia


Cosmin-Gabriel PORUMB-GHIURCO, Imaginea literară și turistică a Transilvaniei

ca spațiu geografico-istoric și destinație de călătorie (The literary and tourist image

of Transylvania as a geographical-historical space and a travel destination) /139 

Cite this item

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192978468

 

 Literatură reflexivă


Liliana DANCIU, Despre frumos, fantasme erotice și complexe în „Elogiu mamei

 

vitrege”, de Mario Vargas Llosa (About beauty, erotic phantasms and complexes

 

in “Eulogy to the stepmother” by Mario Vargas Llosa /157 Cite this item


Maria HOLHOȘ, Andra Gabriela HOLHOȘ, Guzel Iahina, „Copiii de pe Volga” -

 

Dus-întors”, rute ale personajului în spațiul literar (Guzel Iahina’s “My Children”

 

– The Back and Forth Voyage of the Character in the Literary Space) /181

 

Cite this item


Sonia ELVIREANU, Lirica lui Adrian Alui Gheorghe (About the lyrics of Adrian Alui

 

Gheorghe) /205    Cite this item

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=0677a6830191def5854b864ca3c87a16&sot=al&sdt=al&sl=44&s=AUTHLASTNAME%28elvireanu%29+AND+AUTHFIRST%28sonia%29&st1=elvireanu&st2=sonia&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false¤tPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=fdc49a942b6bd274e11c828685fe024c

 

Lucian Vasile BÂGIU, Yukio Mishima, Tumultul valurilor (Yukio Mishima, “The

 

Sound of Waves”) /223  Cite this item

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=33667451800

 

Varia


Liliana DANCIU, Summa imaginaries Romaniae /241  Cite this item


Gabriela CHICIUDEAN, Mineralul și drumul spre propriul sine (The mineral

 

and the path to the inner self) /252 Cite this item

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217030080


 Corina BOZEDEAN, Regards critiques sur l’évanescence du corps (Critical

 

views on the body"s evanescence) /257 Cite this item